Den otevřených dveří ZŠ Drtinova

Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Drtinova 1/1861 Praha 5 – Smíchov uspořádala ve čtvrtek 18. ledna Den otevřených dveří. Ve školním roce 2018/2019 se otevřou dvě první třídy po 24 žácích s výukou angličtiny. Rodiče se svými dětmi si mohli prohlédnout celou školu a hovořit s pedagogickým personálem. Po škole je prováděli starší žáci. Pro zařazení dítěte k základnímu vzdělávání je nutno podat žádost osobně, e-mailem na zástupce@zsdrtinova.cz, nebo poštou na adresu školy do 28. února 2018. Žádost musí být podepsána oběma zákonnými zástupci. Absolvovat s dítětem zápis do 1. třídy bude možné v úterý 3. dubna 2018