Den otevřených dveří ZŠ a MŠ U Santošky

Základní a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007 uspořádala v úterý 27. března Den otevřených dveří. Jedná se o školu se 130letou historií a tradicí. Škola nabízí moderně zařízené učebny vybavené interaktivními tabulemi, menší počet žáků ve třídách a přípravu dětí na zahájené vzdělávání v základní škole – přípravná třída. Anglický jazyk se vyučuje od první třídy. Škola má vlastní víceúčelové hřiště. Rodiče se svými dětmi si mohli prohlédnout celou školu a hovořit s pedagogickým personálem. Po škole je prováděli starší žáci. Pokud termín Dne otevřených dveří někomu nevyhovoval, může si domluvit na telefonním čísle 251 001 723 individuální prohlídku školy. Zápis do školy bude probíhat ve dnech 24 a 25. dubna, vždy od 14 do 17 hodin. Lze využít možnosti elektronické registrace na konkrétní den a hodinu. Potřebné doklady a formuláře jsou ke stažení na  www.santoska.cz