Dary členům přestupkové komise za rok 2000

14/12/2000

21.
Předkladatel: J. Žežulková, tajemnice Dary členům přestupkové komise za rok 2000
Zastupitelstvo městské části Praha 5
s c h v a l u j e dary členům přestupkové komise za rok 2000:
Panašová Eva 2.000,- Kč Jungmanová Marie 2.000,- Kč Hájek Petr 2.000,- Kč
Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě