Dar na zakoupení horského kola pro Městskou polici v Praze 5 – Z 2/12

04/02/1999

19) Dar na zakoupení horského kola pro Městskou polici v Praze 5

– Z 2/12

Z 2/19/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s o u h l a s í
s poskytnutím daru ve výši 12.000,-Kč na zakoupení

1 horského kola pro potřeby MP – stanice Barrandov

II. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty
předat dar policejnímu radovi Městské policie Prahy 5
ve výši 12.000,-Kč a zabezpečit kontrolu použití daru

k nákupu 1 horského kola.Ť Termín: 15/03/99

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě