Čp. 879, Malá Houdova 3, k.ú. Košíře – Z 21/14

09/09/1997

20) Čp. 879, Malá Houdova 3, k.ú. Košíře - Z 21/14
Z 21/20/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í 1. s prodejem domu čp. 879, Malá Houdova č.o. 3, k.ú. Košíře, dle "Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví HMP" schválených ZHMP č. 23/6 ze dne 17.12.1992 v platném znění, s věcným břemenem předkupního práva pro obec na dobu 10ti let 2. s prodejní cenou se slevou 20% z odhadní ceny domu proti znaleckému posudku, prodejní cena včetně zastaveného pozemku (č.parc. 1479/48, 243 m2) 1.363.538,-Kč, první splátka 25% z prodejní ceny: 340.885,-Kč. Doba splácení zbývající části kupní ceny do 10ti let. Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě