Čp. 809, Na Skalce 19, k.ú. Smíchov – Z 21/12

09/09/1997

18) Čp. 809, Na Skalce 19, k.ú. Smíchov - Z 21/12
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 Z 21/18/97 s o u h l a s í 1. s prodejem domu čp. 809, Na Skalce č.o.19, k.ú. Smíchov, dle "Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví HMP" schválených ZHMP č. 23/6 ze dne 17.12.1992 v platném znění, s věcným břemenem předkupního práva pro obec na dobu 10ti let 2. s prodejní cenou se slevou 30% z odhadní ceny domu proti znaleckému posudku, prodejní cena včetně zastaveného pozemku (č.parc. 2247, 192 m2) 944.834,-Kč, první splátka 25% z prodejní ceny: 236.209,-Kč. Doba splácení zbývající části kupní ceny do 5ti let. 3. s pronájmem části přilehlého pozemku č.parc. 2248, 95 m2 za cenu 5,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou. Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě