Čp. 536, K rovinám 18, k.ú. Jinonice – Z 21/9

09/09/1997

15) Čp. 536, K rovinám 18, k.ú. Jinonice - Z 21/9
Z 21/15/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í 1. s prodejem domu čp. 536, K rovinám č.o. 18, k.ú. Jinonice, dle "Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví HMP" schválených ZHMP č. 23/6 ze dne 17.12.1992 v platném znění, s věcným břemenem předkupního práva pro obec na dobu 10ti let 2. s prodejní cenou se slevou 30% z odhadní ceny domu proti znaleckému posudku, prodejní cena včetně zastaveného pozemku (č.parc. 764/24, 264 m2) 2.858.753,-Kč, první splátka 25% z prodejní ceny: 714.688,-Kč. Doba splácení zbývající části kupní ceny do 5ti let. 3. s pronájmem části přilehlého pozemku č.parc. 764/39 a 764/40 za cenu 5,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou. Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě