Čp. 261, Cetyňská 8, k.ú. Košíře – Z 28/7

23/06/1998

14) Čp. 261, Cetyňská 8, k.ú. Košíře - Z 28/7
Z 28/11/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í 1. s prodejem domu čp. 261, Cetyňská 8, se stav. pozemkem parc. č. 577, k.ú. Košíře, právnické osobě sestavené z oprávněných nájemců bytů "dle zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví HMP"schválených ZHMP č. 23/6 ze dne 17.12.1992 v platném znění, s věcným břemenem předkupního práva pro obec na dobu 10-ti let 2. s prodejní cenou se slevou 30% oproti znaleckému posudku, prodejní cena: 2,309.058,-Kč první splátka: 577.264,-Kč doba splácení: 5 let II. u k l á d á dr. M. Škaloudovi, zást. starosty zabezpečit veškeré administrativní kroky realizace prodeje Termín: průběžně Usnesení bylo schváleno 23 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě