čp. 1119, J. Plachty 22, k.ú. Smíchov – Z 28/17

23/06/1998

15) čp. 1119, J. Plachty 22, k.ú. Smíchov - Z 28/17
Z 28/12/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í 1. s prodejem domu čp.1119, J.Plachty 22, se stav. pozemkem parc.č. 418, k.ú. Smíchov, právnické osobě sestavené z oprávněných nájemců bytů "dle zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví HMP"schválených ZHMP č. 23/6 ze dne 17.12.1992 v platném znění, s věcným břemenem předkupního práva pro obec na dobu 10-ti let 2. s prodejní cenou se slevou 20% oproti znaleckému posudku, prodejní cena: 3,707.777,-Kč první splátka: 926.944,-Kč doba splácení: 5 let II. u k l á d á dr. M. Škaloudovi, zást. starosty zabezpečit veškeré administrativní kroky realizace prodeje Termín: průběžně Usnesení bylo schváleno 24 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě