Cestovní pas od 1.4.2009 s dalším biometrickým údajem (otisky prstů)

04/01/2012


Informace pro občany

 Odbor občansko-správní Úřadu městské části Praha 5 informuje, že od 1.4.2009 bude možné podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále „e-pas“), který bude obsahovat otisky prstů. Od 25. 6. 2009 jsou pořizovány otisky prstů u občanů starších 12 let, resp. u občanů, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku 12 let.

Podmínky a náležitosti požadované při podávání žádosti o e-pas“ s otisky prstů, uložené zákonem o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se nemění.

  

  • Po 1. dubnu 2009 nelze žadateli vydat “e-pas”, který neobsahuje otisky prstů.
  •  Od 1. 7. 2011 již nelze zapsat do cestovního pasu rodičů dítě mladší 10 let.
  • Od 1. 1. 2012 již nelze do do cestovního pasu zapsat titul.
  • Od 26. 6. 2012 pozbývá platnosti zápis dítěte v cestovním pasu jeho rodiče.

 

  

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě