Cestovní pas od 1.4.2009 s dalším biometrickým údajem (otisky prstů), podmínky při podání žádosti o “e-pas”

20/07/2018

Informace pro občany

Úřad Městské části Praha 5 informuje, že od 1. 4. 2009 lze podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále „e-pas“), který  obsahuje otisky prstů. Od  25. 6. 2009 jsou pořizovány otisky prstů u občanů starších 12 let, resp. u občanů, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku 12 let.

Podmínky a náležitosti požadované při podávání žádosti o „e-pas“, s otisky prstů, uložené zákonem o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se nemění.

  • Po 1. dubnu 2009 nelze žadateli vydat „e-pas“, který neobsahuje otisky prstů.
  • Od 1. 7. 2011 již nelze zapsat do cestovního pasu rodičů dítě mladší 10 let.
  • Od 1. 1. 2012 již nelze do cestovního pasu zapsat titul.
  • Od 26. 6. 2012 pozbývá platnosti zápis dítěte v cestovním pasu jeho rodiče.
  • Od 1.1.2016 již nelze žádat o o cestovní pas BLESK, který vyhotovoval Úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.
  • Od 1.7.2018 občan může požádat o cestovní pas E-BLESK se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, který vyhotovuje Státní tiskárna cenin, a.s. do 5 pracovních dnů (správní poplatek 3000,-Kč, občan mladší 15 let – 1000,-Kč) nebo do 24 hodin (správní poplatek 6000,-Kč, občan mladší 15 let 2000,-Kč) od podání žádosti.

Úřad tak nemá možnost ovlivnit rychlost vyhotovení jakéhokoliv cestovního pasu.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě