Č.p. 809, Štěpařská 24, s pozemkem parc.č. 942/103, k.ú. Hlubočepy – prodej b.j. 809/3

22/06/2006

15. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

Č.p. 809, Štěpařská 24, s pozemkem parc.č. 942/103, k.ú. Hlubočepy – prodej b.j. 809/3

Prodej b.j. 809/03 včetně podílu o velikosti 718/39601 na společných prostorách v bytovém domě č.p. 809, Štěpařská 24 a zastavěném pozemku parc..č. 942/103 , k.ú. Hlubočepy, oprávněným nájemcům Šárce Strieblikové a Bronislavu Strieblikovi dle Statutu

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. prodej bytové jednotky 809/03 (3+1) o velikosti 71,80 m2 v bytovém domě 809, Štěpařská 24 s podílem ve výši 718/39601 na příslušenství a pozemku parc .č. 942/103, k.ú. Hlubočepy, dle Statutu oprávněným nájemcům Šárce Strieblikové a Bronislavu Strieblikovi za cenu ve výši 463.900,- Kč bez splátek a slev

Usnesení bylo schváleno: 25 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

         32. zasedání ZMČ P5 dne 15. 6. 2006         
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO           
             15.6.2006 13:22:25             
        15. Č.p. 809, Štěpařská 24-b.j.809/103        
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Nehlasoval  
 Doc.Ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Nehlasoval  
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Nehlasoval  
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Nehlasoval  
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Nehlasoval  
 Mgr.Ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Nehlasoval  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Pro     
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Bc.Stránský Martin            US     29 Pro     
 Prof.Ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 25 (71%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (3%) Nehlasoval: 7 (20%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě