Č.p. 708, Na Celné 2 s pozemkem parc.č. 372, k.ú. Smíchov – prodej bytového domu dle Zásad- doplnění usnesení ZMČ 23/40/2005 ze dne 8.9.2005

26/01/2007

13. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty

Č.p. 708, Na Celné 2 s pozemkem parc.č. 372, k.ú. Smíchov – prodej bytového domu dle Zásad- doplnění usnesení ZMČ 23/40/2005 ze dne 8.9.2005

Doplnění usnesení ZMČ 23/40/2005 ze dne 8.9.2005 o dalšího oprávněného nájemce b.j. 708/11 pana Jiřího Parise a b.j. 708/17 paní Martu Šrailovou

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. doplnění usnesení ZMČ 23/40/2005 ze dne 8.9.2005 – Prodej bytového domu č.p. 708, Na Celné 2, k.ú. Smíchov se zastav. pozemkem parc.č. 372 dle Zásad , dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podílu na společných částech domu a podílu na zastav. pozemku bez splátek takto: bytová jednotka číslo: 708/11 velikost podílu včetně pozemku: 303/13173 velikost bytu: 1+1 30,3 m2 kupující: Jiří Paris za cenu: 90.820,- Kč bytová jednotka číslo: 708/17 velikost podílu včetně pozemku: 343/13173 velikost bytu: 1+1 34,3 m2 kupující:Marta Šrailová za cenu: 106.950,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 38 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

          3. zasedání ZMČ P5 dne 18. 1. 2007         
           předsedá: Jančík Milan JUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO           
             18.1.2007 15:20:11             
            12. Č.p. 708, Na Celné 2            
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Vaněk                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Nepřítomen  
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Lukáš Budín Bc.             SZ     14 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        SNK ED   16 Pro     
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.            ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              SZ     19 Zdržel se  
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             SZ     25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 38 (88%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  

Č.p. 708, Na Celné 2 s pozemkem parc.č. 372, k.ú. Smíchov – prodej bytového domu dle Zásad- doplnění usnesení ZMČ 23/40/2005 ze dne 8.9.2005

29/03/2006

32. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

Č.p. 708, Na Celné 2 s pozemkem parc.č. 372, k.ú. Smíchov – prodej bytového domu dle Zásad- doplnění usnesení ZMČ 23/40/2005 ze dne 8.9.2005

Doplnění usnesení ZMČ č. 23/40/2005 ze dne 8.9.205 o dalšího oprávněného nájemce b.j. 708/20 p. Pavla Stránského

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. doplnění usnesení ZMČ č. 23/40/2005 ze dne 8.9.2005 – prodej bytového domu č.p. 708, Na Celné 2, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č. 372 dle Zásad , dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podílu na společných částech domu a podílu na zastav. pozemku bez splátek takto: bytová jednotka číslo: 708/20 velikost podílu včetně pozemku: 397/13173 velikost bytu: 1+1 39,7 m2 kupující: Pavel Stránský za cenu: 118.520,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 23 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

            29. ZMČ P5 dne 23. 3. 2006           
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO           
             23.3.2006 13:47:45             
            32. Č.p. 708, Na Celné 2            
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.Ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Nehlasoval  
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Nehlasoval  
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Pro     
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Nepřítomen  
 Mgr.Ing.Navara Petr           ED     23 Nepřítomen  
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Nepřítomen  
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Nepřítomen  
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Bc. Stránský Martin           US     29 Nepřítomen  
 Prof.Ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Nepřítomen  
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Nehlasoval  
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 23 (66%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 3 (9%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
  

Č.p. 708, Na Celné 2 s pozemkem parc.č. 372, k.ú. Smíchov – prodej bytového domu dle Zásad- doplnění usnesení ZMČ 23/40/2005 ze dne 8.9.2005

23/02/2006

22. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

Č.p. 708, Na Celné 2 s pozemkem parc.č. 372, k.ú. Smíchov – prodej bytového domu dle Zásad- doplnění usnesení ZMČ 23/40/2005 ze dne 8.9.2005

Doplnění usnesení ZMČ č. 23/40/2005 ze dne 8.9.2005 o dalšího oprávněného nájemce b.j. 708/23 – pana Františka Lakrona

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. doplnění usnesení ZMČ č. 23/40/2005 ze dne 8.9.2005 – Prodej bytového domu č.p. 708, Na Celné 2, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č. 372 dle Zásad , dle příslušných podílů oprávněnému nájemci bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podílu na společných částech domu a podílu na zastav. pozemku bez splátek takto: bytová jednotka číslo: 708/23 velikost podílu včetně pozemku: 358/13173 velikost bytu: 1+1 35,8 m2 kupující: František Lakron za cenu: 107.520,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 26 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

           28.jednání ZMČ P5 dne 16. 2. 2006          
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO           
             16.2.2006 14:39:52             
           21. Č.p. 708, Na Celné 2            
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Pro     
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Nepřítomen  
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Nepřítomen  
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Nehlasoval  
 Mgr.ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Nehlasoval  
 Procházka Jan              ODS    26 Pro     
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Stránský Martin             US     29 Nepřítomen  
 Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 26 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 2 (6%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
 

Č.p. 708, Na Celné 2 s pozemkem parc.č. 372, k.ú. Smíchov – prodej bytového domu dle Zásad- doplnění usnesení ZMČ 23/40/2005 ze dne 8.9.2005

14/12/2005

23. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

Č.p. 708, Na Celné 2 s pozemkem parc.č. 372, k.ú. Smíchov – prodej bytového domu dle Zásad- doplnění usnesení ZMČ 23/40/2005 ze dne 8.9.2005

Doplnění usnesení ZMČ č. 23/40/2005 ze dne 8.9.2005 o další oprávněné nájemce b.j. 708/4 – pana Jiřího Novotného , 708/6-Ing. Petru Žerebákovou a 708/18 manžele Drevňákovi

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. doplnění usnesení ZMČ č. 23/40/2005 ze dne 8.9.2005 – Prodej bytového domu č.p. 708, Na Celné 2, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č. 372 dle Zásad , dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodeje bytové jednotky oprávněným nájemcům bytových jednotek, podílu na společných částech domu a podílu na zastav. pozemku bez splátek takto: bytová jednotka číslo: 708/4 velikost podílu včetně pozemku: 511/13173 velikost bytu: 1+1 51,1 m2 kupující: Jiří Novotný za cenu: 153.400,- Kč bytová jednotka číslo: 708/6 velikost podílu včetně pozemku: 340/13173 velikost bytu: 1+1 34,0 m2 kupující: Ing. Petra Žerebáková za cenu: 103.040,- Kč bytová jednotka číslo: 708/18 velikost podílu včetně pozemku: 311/13173 velikost bytu: 1+1 31,1 m2 kupující: Jiřina Drevňáková a Štěpán Drevňák za cenu: 94.020,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 24 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

          26.zasedání ZMČ P5 dne 8.12.2005          
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO           
             8.12.2005 14:46:05             
            22. Č.p. 708, Na Celné 2            
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 ing. Cuhra Josef             KDU    4  Nepřítomen  
 Mgr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Nepřítomen  
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Nepřítomen  
 Kohout Aleš               ED     16 Zdržel se  
 dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 ing. Horák Petr             ODS    12 Pro     
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Pro     
 Mgr.ing.Navara Petr           ED     23 Nehlasoval  
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Nehlasoval  
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Stránský Martin             US     29 Pro     
 Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Nepřítomen  
 ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 24 (69%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (9%) Nehlasoval: 2 (6%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
   

Č.p. 708, Na Celné 2 s pozemkem parc.č. 372, k.ú. Smíchov – prodej bytového domu dle Zásad- doplnění usnesení ZMČ 23/40/2005 ze dne 8.9.2005

20/10/2005

6. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

Č.p. 708, Na Celné 2 s pozemkem parc.č. 372, k.ú. Smíchov – prodej bytového domu dle Zásad- doplnění usnesení ZMČ 23/40/2005 ze dne 8.9.2005

Doplnění usnesení ZMČ č. 23/40/2005 ze dne 8.9.2005 o další oprávněné nájemce b.j. 708-1 pana Čapka, b.j. 708/2 pana Puška, b.j. 708/3 manžele Hájkovi, b.j. 708/13 manžele Bláhovi, b.j 708/21 – paní Jaroslavu Sigmundovou a 708/19 manžele Rakovcovi

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. doplnění usnesení ZMČ č. 23/40/2005 ze dne 8.9.2005 – Prodej bytového domu č.p. 708, Na Celné 2, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č. 372 dle Zásad , dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům bytových jednotek, podílu na společných částech domu a podílu na zastav. pozemku bez splátek takto: bytová jednotka číslo: 708/1 velikost podílu včetně pozemku: 305/13173 velikost bytu: 1+1 30,5 m2 kupující: Ivan Čapka za cenu: 92.790,- Kč bytová jednotka číslo: 708/2 velikost podílu včetně pozemku: 584/13173 velikost bytu: 2+1 58,4 m2 kupující: Jaroslav Puška za cenu: 176.410,- Kč bytová jednotka číslo: 708/3 velikost podílu včetně pozemku: 651/13173 velikost bytu: 2+1 65,1 m2 kupující: Pavel Hájek a Martina Hájková za cenu: 202.090,- Kč bytová jednotka číslo: 708/13 velikost podílu včetně pozemku: 381/13173 velikost bytu: 1+1 38,1 m2 kupující: Jiří Bláha a Libuše Bláhová za cenu: 113.520,- Kč bytová jednotka číslo: 708/19 velikost podílu včetně pozemku: 354/13173 velikost bytu: 1+1 35,4 m2 kupující: Alena Rakovcová a Vilém Rakovec za cenu: 106.310,- Kč bytová jednotka číslo: 708/21 velikost podílu včetně pozemku: 669/13173 velikost bytu: 2+1 66,9 m2 kupující: Jaroslava Sigmundová za cenu: 207.300,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 26 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

           24. zasedání ZMČ P5 dne 13. 10. 2005         
           předsedá: JUDr.Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO           
             13.10.2005 13:54:10             
            6. Č.p. 708, Na Celné 2            
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Nepřítomen  
 ing. Cuhra Josef             KDU    4  Pro     
 Mgr.Češková Andrea            ODS    5  Pro     
 ing.Dvořák Bohumil            ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 ing.Fiala Jaroslav            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 ing. Morávková Angela          KP5    20 Nepřítomen  
 JUDr.Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc.RNDr.E. Jelínková, CSC.       KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 ing.Matoušek Jan             ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 ing. Petr Horák             ODS    12 Pro     
 Mgr.Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr.Nápravníková Ilona          ED     22 Pro     
 Mgr.ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 ing.Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Pro     
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Nepřítomen  
 Bc.Stecher David             ED     28 Nepřítomen  
 Stránský Martin             US     29 Pro     
 Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Nepřítomen  
 ing.Tichý Miroslav            ODS    32 Pro     
 Mgr.Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Nehlasoval  
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Nehlasoval  
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 26 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 2 (6%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě