Č.p. 627 a 628, Dreyerova č.o. 5 a 7 – doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/23/2002 ze dne 21.2.2002 Prodej bytového domu – 2bloku, k.ú. Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 1020/36 a 1020/35 dle “Zásad..”

28/06/2004

32.


 


Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing. P. Horák, zást. starosty


Č.p. 627 a 628, Dreyerova č.o. 5 a 7 – doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/23/2002 ze dne 21.2.2002 Prodej bytového domu – 2bloku, k.ú. Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 1020/36 a 1020/35 dle “Zásad..”


 


Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/23/2002 ze dne 21.2.2002 o prodej b.j. 627/18- oprávnění nájemci manželé Švarcovi


 


Zastupitelstvo městské části Praha 5


 


I. s c h v a l u j e


1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/23/2002 ze dne 21.2.2002 -prodej bytového domu – dvojbloku č.p. 627 a 628, Dreyerova č.o. 5 a 7, k.ú. Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 1020/36 a 1020/35 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů..” dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů


2. prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům bytové jednotky, včetně podílů na společných částech domu a podílů na výše uvedených pozemcích, bez splátek takto:


 


byt. jednotka č.: 627/18


velikost podílů včetně pozemků: 624/28286


velikost bytu: 3+1 62,40 m2


Kupující: Zdenka Švarcová a Jaroslav Švarc


Za cenu: 372.655,- Kč


 


II. u k l á d á


ing. P. Horákovi, zást. starosty


seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 ke schválení doplnění usnesení ZMČ č. Z 25/23/2002 ze dne 21.2.2002 o prodej bytové jednotky 627/18 bytového domu – dvojbloku č.p. 627 a 628 Dreyerova č.o. 5 a 7 , k.ú. Hlubočepy, s pozemky parc.č. 1020/36 a 1020/35 realitní kanceláře CENTRA a SEVER


Termín: 17/06/2004


 


Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.


 


 


 


 


Milan Jančík


starosta MČ Praha 5


 


                         16. zasedání ZMČ P5                         


                        předsedá: Jančík Milan                       


                     HLASOVÁNÍ č. 52 – SCHVÁLENO                     


                          17.6.2004 14:33:48                         


                 31.Dopl.usn.- Dreyerova č.o. 5 a 7,                 


______________________________________________________________________


 


  Altner Boleslav                          ODS        1   Pro         


  Doc.ing.Babička Luboš CSc.               KP5        2   Nepřítomen  


  Bartoš Jaroslav                          ODS        3   Pro         


  ing. Cuhra Josef                         KDU        4   Nehlasoval  


  Mgr.Češková Andrea                       ODS        5   Pro         


  ing.Dvořák Bohumil                       ČSSD       6   Pro         


  Erben Pavel                              DJK        7   Pro         


  ing.Fiala Jaroslav                       ODS        8   Pro         


  Gál Ondřej                               ODS        9   Nepřítomen  


  Heissler Herbert                         KP5        10  Pro         


  Hlaváček Jan                             ODS        11  Pro         


  ing.Horák Petr                           KP5        12  Nepřítomen  


  Jančík Milan                             ODS        13  Pro         


  Doc.dr.E. Jelínková, CSC.                KDU        14  Nehlasoval  


  Kalhousová Eva                           SNK        15  Pro         


  Kohout Aleš                              DJK        16  Pro         


  dr. Macek Milan, CSc.                    KSČM       17  Zdržel se   


  ing.Matoušek Jan                         ODS        18  Pro         


  Matoušková Jitka                         SNK        19  Pro         


  ing.Morávková Angela                     KP5        20  Pro         


  Najmon Viktor                            ODS        21  Pro         


  Nápravníková Ilona                       DJK        22  Pro         


  Mgr.ing.Navara Petr                      DJK        23  Nepřítomen  


  Peterková Růžena                         KSČM       24  Nepřítomen  


  ing.Pražák Jiří                          ČSSD       25  Pro          


  Procházka Jan                            ODS        26  Pro         


  Mgr.Riedlbauchová Lubica                 ČSSD       27  Pro         


  Bc.Stecher David                         DJK        28  Pro         


  Stránský Martin                          US         29  Pro         


  Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.            ČSSD       30  Pro         


  RNDr.Škaloud Miroslav                    ODS        31  Nepřítomen  


  ing.Tichý Miroslav                       ODS        32  Pro         


  Mgr.Vávrová Lucie                        ODS        33  Pro         


  Zajíčková Věnceslava                     ODS        34  Pro         


  Zapletal Vojtěch                         ODS        35  Pro         


______________________________________________________________________


 


Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů


Celkem zastupitelů: 35


Pro: 26 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 2 (6%)


Nepřítomno: 6


Hlasování o usnesení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě