Č.p. 398, Jindřicha Plachty 15 se zastav. pozemkem parc.č. 474/1, k.ú. Smíchov – prodej bytového domu dle Zásad prodeje

6. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

Č.p. 398, Jindřicha Plachty 15 se zastav. pozemkem parc.č. 474/1, k.ú. Smíchov – prodej bytového domu dle Zásad prodeje

Prodej bytového domu č.p. 398, Jindřicha Plachty 15, včetně zastav. pozemku parc.č. 474/1 , k.ú. Smíchov, se realizuje oprávněným nájemcům dle příslušných podílů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. prodej bytového domu č.p. 398, J.Plachty 15, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č. 474/1 dle Zásad

2. prodej bytových jednotek,oprávněným nájemcům, podílu na společných částech domu, podílu na zastav. pozemku bez splátek a slev takto: bytová jednotka číslo: 398/4 velikost podílu včetně pozemku: 706/19988 velikost bytu: 2+1 70,6 m2 kupující: Ing. Barbora Prokopová za cenu: 214.130,- Kč bytová jednotka číslo: 398/5 velikost podílu včetně pozemku: 947/19988 velikost bytu: 3+1 94,7 m2 kupující: David Janda za cenu: 303.190,- Kč bytová jednotka číslo: 398/7 velikost podílu včetně pozemku: 1408/19988 velikost bytu: 4+1 140,8 m2 kupující: Marcela Turková za cenu: 469.380,- Kč bytová jednotka číslo: 398/12 velikost podílu včetně pozemku: 1204/19988 velikost bytu: 3+1 120,4 m2 kupující: Alena Hlavešová za cenu: 352.910,- Kč bytová jednotka číslo: 398/13 velikost podílu včetně pozemku: 735/19988 velikost bytu: 2+1 73,5 m2 kupující: Martin Hanzlík za cenu: 243.180,- Kč bytová jednotka číslo: 398/14 velikost podílu včetně pozemku: 768/19988 velikost bytu: 2+1 76,8 m2 kupující: Eduard Mikšík a Ing. Jiřina Mikšíková za cenu: 228.750,- Kč bytová jednotka číslo: 398/16 velikost podílu včetně pozemku: 564/19988 velikost bytu: 1+1 56,4 m2 kupující: Dana Pethö za cenu: 201.150,- Kč bytová jednotka číslo: 398/17 velikost podílu včetně pozemku: 1206/19988 velikost bytu: 3+1 120,6 m2 kupující: Božena Nováková za cenu: 370.220,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 25 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

           31. zasedání ZMČ P5 dne 18. 5. 2006         
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO           
             18.5.2006 13:20:51             
      6. Č.p. 398, Jindřicha Plachty 15 se zastav. p.      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.Ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Pro     
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Pro     
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Nepřítomen  
 Mgr.Ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Nepřítomen  
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Bc.Stránský Martin            US     29 Pro     
 Prof.Ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Nepřítomen  
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Nepřítomen  
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Nepřítomen  
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Nepřítomen  
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 25 (71%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení