Č.p. 398, Jindřicha Plachty 15 se zastav. pozemkem parc.č. 474/1, k.ú. Smíchov – doplnění usnesení ZMČ č. 31/5/2006 ze dne 18.5.2006

26/01/2007

17. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty

Č.p. 398, Jindřicha Plachty 15 se zastav. pozemkem parc.č. 474/1, k.ú. Smíchov – doplnění usnesení ZMČ č. 31/5/2006 ze dne 18.5.2006

Doplnění usnesení ZMČ č. 31/5/2006 ze dne 18.5.2006 o dalšího oprávněného nájemce bytové jednotky 398/ Tomáše Svobodu

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. doplnění usnesení ZMČ č. 31/5/2006 ze dne 18.5.2006 – Prodej bytového domu č.p. 398, Jindřicha Plachty 15, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č. 474/1 dle Zásad

2. prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům , podílu na společných částech domu, podílu na zastav. pozemku bez splátek a slev takto: bytová jednotka číslo: 398/9 velikost podílu včetně pozemku: 339/19988 velikost bytu: 1+1 33,9 m2 kupující: Tomáš Svoboda za cenu: 106.730,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 39 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

         3. zasedání ZMČ P5 dne 18. 1. 2007         
           předsedá: Jančík Milan JUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO           
             18.1.2007 15:21:41             
         16. Č.p. 398, Jindřicha Plachty 15         
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Vaněk                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Nepřítomen  
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Lukáš Budín Bc.             SZ     14 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        SNK ED   16 Pro     
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.            ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              SZ     19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             SZ     25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 39 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (5%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
   

Č.p. 398, Jindřicha Plachty 15 se zastav. pozemkem parc.č. 474/1, k.ú. Smíchov – doplnění usnesení ZMČ č. 31/5/2006 ze dne 18.5.2006

15/09/2006

35. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

Č.p. 398, Jindřicha Plachty 15 se zastav. pozemkem parc.č. 474/1, k.ú. Smíchov – doplnění usnesení ZMČ č. 31/5/2006 ze dne 18.5.2006

Doplnění usnesení ZMČ č. 31/5/2006 ze dne 18.5.2006 o další oprávněné nájemce bytové jednotky 398/6 Moniku Humlovou , 398/8 Omáše Linharta a Lenku Líhovou a 398/15 Karla Česáka

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. doplnění usnesení ZMČ č.31/5/2006 ze dne 18.5.2006 – Prodej bytového domu č.p. 398, Jindřicha Plachty 15, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č. 474/1 dle Zásad

2. prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům , podílu na společných částech domu, podílu na zastav. pozemku bez splátek a slev takto: bytová jednotka číslo: 398/6 velikost podílu včetně pozemku: 424/19988 velikost bytu: 1+1 42,4 m2 kupující: Monika Humlová za cenu: 142.050,- Kč bytová jednotka číslo: 398/8 velikost podílu včetně pozemku: 460/19988 velikost bytu: 1+1 46,0 m2 kupující: Tomáš Linhart (id. 1/2) a Lenka Líhová (id. 1/2) za cenu: 135.270,- Kč bytová jednotka číslo: 398/15 velikost podílu včetně pozemku: 405/19988 velikost bytu: 1+1 40,5 m2 kupující: Karel Česák za cenu: 124.470,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 27 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

          34. jednání ZMČ P5 dne 7.9.2006          
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 47 - SCHVÁLENO           
             7.9.2006 14:05:50              
         35. Č.p. 398, Jindřicha Plachty 15         
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.Ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Pro     
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Nehlasoval  
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Bc.Heissler Herbert           ODS    10 Nepřítomen  
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Nehlasoval  
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Pro     
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Nehlasoval  
 Mgr.Ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Pro     
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc. Stecher David            ED     28 Pro     
 Bc.Stránský Martin            US     29 Pro     
 Prof.Ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Nepřítomen  
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Nehlasoval  
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 27 (77%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 4 (11%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
   

Č.p. 398, Jindřicha Plachty 15 se zastav. pozemkem parc.č. 474/1, k.ú. Smíchov – doplnění usnesení ZMČ č. 31/5/2006 ze dne 18.5.2006

22/06/2006

18. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

Č.p. 398, Jindřicha Plachty 15 se zastav. pozemkem parc.č. 474/1, k.ú. Smíchov – doplnění usnesení ZMČ č. 31/5/2006 ze dne 18.5.2006

Doplnění usnesení ZMČ č. 31/5/2006 ze dne 18.5.2006 o další oprávněné nájemce bytové jednotky 398/2 – Roberta Beňáka, 398/3 – MUDr. Pavla Ditla , 398/18 – manžele Marešovi a Zdeňka Mareše a 398/19 – Tomáše Novotného

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. doplnění usnesení ZMČ č.31/5/2006 ze dne 18.5.2006 – Prodej bytového domu č.p. 398, Jindřicha Plachty 15, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č. 474/1 dle Zásad

2. prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům, podílu na společných částech domu , podílu na zastav. pozemku bez splátek a slev takto: bytová jednotka číslo: 398/2 velikost podílu včetně pozemku: 622/19988 velikost bytu: 1+1 62,2 m2 kupující: Robert Beňák za cenu: 186.620,- Kč bytová jednotka číslo: 398/3 velikost podílu včetně pozemku: 463/19988 velikost bytu: 1+1 46,3 m2 kupující: MUDr. Pavel Ditl za cenu: 149.340,- Kč bytová jednotka číslo: 398/18 velikost podílu včetně pozemku: 766/19988 velikost bytu: 2+1 76,6 m2 kupující: Zdeněk Mareš a Marie Marešová – id. 1/2 Zdeněk Mareš – id. 1/2 za cenu: 253.970,- Kč bytová jednotka číslo: 398/19 velikost podílu včetně pozemku: 783/19988 velikost bytu: 2+1 78,3 m2 kupující: Tomáš Novotný za cenu: 256.500,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 24 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

         32. zasedání ZMČ P5 dne 15. 6. 2006         
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO           
             15.6.2006 13:24:21             
         18. Č.p. 398, Jindřicha Plachty 15         
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Nehlasoval  
 Doc.Ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Nehlasoval  
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Nehlasoval  
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Pro     
 Mgr.Ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Nehlasoval  
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Nehlasoval  
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Bc.Stránský Martin            US     29 Pro     
 Prof.Ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Nehlasoval  
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 24 (69%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 7 (20%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě