Č.p. 1893, Na Pláni 44 se zastav a souvis. pozemkem parc.č. 1953 a 1954, k.ú. Smíchov – zrušení usn. ZMČ 18/19/2004 ze dne 18.11.2004

38. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

Č.p. 1893, Na Pláni 44 se zastav a souvis. pozemkem parc.č. 1953 a 1954, k.ú. Smíchov – zrušení usn. ZMČ 18/19/2004 ze dne 18.11.2004

Zrušení usn. ZMČ č. 18/19/2004 ze dne 18.11.2004 se provádí z důvodu změny právní formy převodu již dříve uhrazených souvisejících garáží

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Ruší

1. usnesení ZMČ č. 18/19/2004 ze dne 18.11.2004 – týkající se převodu dvou garáží bez popisného čísla, náležejících k bytovému domu č.p. 1893 Na Pláni 44 na právnickou osobu Malvazinka, s.r.o a to formou dodatku č. 1 ke smlouvě 3117771893

II. Schvaluje

1. doplnění usnesení ZMČ č,. 8/38/2003 ze dne 18.9.2003 takto: schvaluje prodej domu č.p. 1893, Na Pláni 44 se zastav. a souvis. pozemkem parc.č. 1953 a 1954 a prodej dvou garáží bez čísla popisného nebo evidenčního, stojících na pozemku parc.č. 1953/2 a 1953/3 a náležejících k bytovému domu č.p. 1893, Na Pláni 44 vše v k.ú. Smíchov, právnické osobě Malvazinka, s.r.o. za prodejní cenu: obytný dům 476.950,- Kč venkovní úpravy 20.462,- Kč pozemky 1.981.950,- Kč garáže 90.988,- Kč celkem 2.570.350,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 26 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

           28.jednání ZMČ P5 dne 16. 2. 2006          
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 47 - SCHVÁLENO           
             16.2.2006 15:00:42             
           38. Č.p. 1893, Na Pláni 44            
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Pro     
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Nepřítomen  
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Nepřítomen  
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Pro     
 Mgr.ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Pro     
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Stránský Martin             US     29 Nepřítomen  
 Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Nehlasoval  
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 26 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 2 (6%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení