Č.p. 1361, Na Celné 12, se zastav. pozemkem parc.č. 380 , k.ú. Smíchov- prodej bytového domu dle Zásad prodeje..

23/02/2006

20. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

Č.p. 1361, Na Celné 12, se zastav. pozemkem parc.č. 380 , k.ú. Smíchov- prodej bytového domu dle Zásad prodeje..

Prodej bytového domu č.p. 1361, Na Celné 12, včetně zastav. pozemku parc.č. 380, k.ú. Smíchov, se realizuje oprávněným nájemcům dle příslušných podílů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. prodej bytového domu č.p. 1361, Na Celné 12, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č. 380 dle Zásad

2. prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům, podílu na společných částech domu , podílu na zastav. pozemku a souvis. pozemku bez splátek takto: bytová jednotka číslo: 1361/2 velikost podílu včetně pozemku: 364/17149 velikost bytu: 1+0 36,4 m2 kupující: Jan Urban a Jana Urbanová za cenu: 108.400,- Kč bytová jednotka číslo: 1361/3 velikost podílu včetně pozemku: 622/17149 velikost bytu: 1+1 62,2 m2 kupující: Miloslava Hořáková za cenu: 183.970,- Kč bytová jednotka číslo: 1361/4 velikost podílu včetně pozemku: 554/17149 velikost bytu: 1+1 55,4 m2 kupující: Ing. Jana Anderssonová za cenu: 180.000,- Kč bytová jednotka číslo: 1361/5 velikost podílu včetně pozemku: 822/17149 velikost bytu: 2+1 82,2 m2 kupující: Dis. Jana Lejdarová za cenu: 250.660,- Kč bytová jednotka číslo: 1361/6 velikost podílu včetně pozemku: 997/17149 velikost bytu: 2+1 99,7 m2 kupující: Andrea Stará za cenu: 301.600,- Kč bytová jednotka číslo: 1361/10 velikost podílu včetně pozemku: 814/17149 velikost bytu: 2+1 81,4 m2 kupující: Ing. Zdeněk Roubíček a Zuzana Roubíčková za cenu: 245.490.- Kč bytová jednotka číslo: 1361/11 velikost podílu včetně pozemku: 828/17149 velikost bytu: 2+1 82,8 m2 kupující: Olga Frýzková za cenu: 250.480,- Kč bytová jednotka číslo: 1361/12 velikost podílu včetně pozemku: 1001/17149 velikost bytu: 2+1 100,1 m2 kupující: Jiří Karásek a Hana Karásková za cenu: 305.250,- Kč bytová jednotka číslo: 1361/13 velikost podílu včetně pozemku: 835/17149 velikost bytu: 2+1 83,5 m2 kupující: Blanka Vodičková za cenu: 250.700,- Kč bytová jednotka číslo: 1361/19 velikost podílu včetně pozemku: 701/17149 velikost bytu: 1+1 10,1 m2 kupující: Vojtěch Otásek a Radmila Otásková za cenu: 210.680,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 27 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

          28.jednání ZMČ P5 dne 16. 2. 2006          
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO           
             16.2.2006 14:38:57             
        19. Prodej b.d. č.p. 1361, Na Celné 12        
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Pro     
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Nepřítomen  
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Nepřítomen  
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Pro     
 Mgr.ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Nehlasoval  
 Procházka Jan              ODS    26 Pro     
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Stránský Martin             US     29 Nepřítomen  
 Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 27 (77%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 1 (3%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě