Č.p. 1361, Na Celné 12, se zastav. pozemkem parc.č. 380 , k.ú. Smíchov- doplnění usnesení ZMČ 28/20/2006 ze dne 16.2.2006 – Prodej bytových jednotek dle Zásad

26/01/2007

14. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty

Č.p. 1361, Na Celné 12, se zastav. pozemkem parc.č. 380 , k.ú. Smíchov- doplnění usnesení ZMČ 28/20/2006 ze dne 16.2.2006 – Prodej bytových jednotek dle Zásad

Doplnění usnesení ZMČ 28/20/2006 ze dne 16.2.2006 z důvodu přijetí nabídky dalším oprávněným nájemcem b.j. 1361/8 Ing. Zdeňkem Vendlem

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. doplnění usnesení ZMČ 28/20/2006 ze dne 16.2.2006 – Prodej bytového domu č.p. 1361, Na Celné 12, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č. 380 dle Zásad , dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytových jednotek, podílu na společných částech domu a podílu na zastav. pozemku bez splátek takto: bytová jednotka číslo: 1361/18 velikost podílu včetně pozemku: 671/17149 velikost bytu: 1+1 67,1 m2 kupující: Ing. Zdeněk Vendl za cenu: 204.940,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 39 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

          3. zasedání ZMČ P5 dne 18. 1. 2007         
           předsedá: Jančík Milan JUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO           
             18.1.2007 15:20:34             
           13. Č.p. 1361, Na Celné 12           
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Vaněk                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Nepřítomen  
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Lukáš Budín Bc.             SZ     14 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        SNK ED   16 Pro     
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.            ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              SZ     19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             SZ     25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 39 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (5%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
   

Č.p. 1361, Na Celné 12, se zastav. pozemkem parc.č. 380 , k.ú. Smíchov- doplnění usnesení ZMČ 28/20/2006 ze dne 16.2.2006 Prodej bytových jednotek dle Zásad

25/05/2006

5. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

Č.p. 1361, Na Celné 12, se zastav. pozemkem parc.č. 380 , k.ú. Smíchov- doplnění usnesení ZMČ 28/20/2006 ze dne 16.2.2006 Prodej bytových jednotek dle Zásad

Doplnění usnesení ZMČ č. 28/20/2006 ze dne 16.2.2006 z důvodu přijetí nabídky dalšími oprávněnými nájemci b.j. 1361/9 Ing. Karlem Šteklem a Janou Šteklovou a 1361/17 Vladimírem Svobodou

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. doplnění usnesení RMČ č. 2/89/2006 ze dne 17.1.2006 – Prodej bytového domu č.p. 1361, Na Celné 12, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č. 380 dle Zásad , dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytových jednotek, podílu na společných částech domu a podílu na zastav. pozemku bez splátek takto: bytová jednotka číslo: 1361/9 velikost podílu včetně pozemku: 1220/17149 velikost bytu: 3+1 122,0 m2 kupující: Ing. Karel Štekl a Jana Šteklová za cenu: 366.650,- Kč bytová jednotka číslo: 1361/17 velikost podílu včetně pozemku: 593/17149 velikost bytu: 1+1 59,3 m2 kupující: Vladimír Svoboda za cenu: 181.740,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 24 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

          31. zasedání ZMČ P5 dne 18. 5. 2006         
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO           
             18.5.2006 13:20:21             
        5. Č.p. 1361, Na Celné 12, se zastav.poz.       
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.Ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Pro     
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Pro     
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Nepřítomen  
 Mgr.Ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Nepřítomen  
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Bc.Stránský Martin            US     29 Pro     
 Prof.Ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Nepřítomen  
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Nepřítomen  
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Nepřítomen  
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Nepřítomen  
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 24 (69%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 1 (3%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
  

Č.p. 1361, Na Celné 12, se zastav. pozemkem parc.č. 380 , k.ú. Smíchov- doplnění usnesení ZMČ 28/20/2006 ze dne 16.2.2006 Prodej bytových jednotek dle Zásad

27/04/2006

11. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

Č.p. 1361, Na Celné 12, se zastav. pozemkem parc.č. 380 , k.ú. Smíchov- doplnění usnesení ZMČ 28/20/2006 ze dne 16.2.2006 Prodej bytových jednotek dle Zásad

Doplnění usnesení ZMČ č. 28/20/2006 ze dne 16.2.2006 z důvodu přijetí nabídky dalšími oprávněnými nájemci b.j. 11361/16 Marií Babuškovou a Janem Babuškou a 1361/20 Ctiborem Bartoněm a Dagmar Vachalovou

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. doplnění usnesení ZMČ č. 28/20/2006 ze dne 16.2.2006 – Prodej bytového domu č.p. 1361, Na Celné 12, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č. 380 dle Zásad , dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytových jednotek, podílu na společných částech domu a podílu na zastav. pozemku bez splátek takto: bytová jednotka číslo: 1361/16 velikost podílu včetně pozemku: 623/17149 velikost bytu: 1+1 62,3 m2 kupující: Marie Babušková a Jan Babuška za cenu: 184.990,- Kč bytová jednotka číslo: 1361/20 velikost podílu včetně pozemku: 612/17149 velikost bytu: 1+1 61,2 m2 kupující: Ctibor Bartoň – id. 1/2 Dagmar Váchalová – id. 1/2 za cenu: 187.570,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 27 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

        30. zasedání ZMČ Praha 5 dne 20. 4. 2006        
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO           
             20.4.2006 13:24:00             
           11. Č.p. 1361, Na Celné 12,           
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.Ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Pro     
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Nepřítomen  
 Heissler Herbert             ODS    10 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Nehlasoval  
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Nepřítomen  
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Pro     
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Pro     
 Mgr.Ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Pro     
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Nepřítomen  
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Bc. Stránský Martin           US     29 Pro     
 Prof.Ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 27 (77%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 2 (6%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
   

Č.p. 1361, Na Celné 12, se zastav. pozemkem parc.č. 380 , k.ú. Smíchov- doplnění usnesení ZMČ 28/20/2006 ze dne 16.2.2006 – Prodej bytových jednotek dle Zásad

29/03/2006

42. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

Č.p. 1361, Na Celné 12, se zastav. pozemkem parc.č. 380 , k.ú. Smíchov- doplnění usnesení ZMČ 28/20/2006 ze dne 16.2.2006 – Prodej bytových jednotek dle Zásad

Doplnění usnesení ZMČ č. 28/20/2006 ze dne 16.2.2006 z důvodu přijetí nabídky dalšími oprávněnými nájemci b.j. 1361/8 Petrem Hartlem a 1361/15 Jiřím a Růženou Slámovými

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. doplnění usnesení ZMČ č. 28/20/2006 ze dne 16.2.2006 – Prodej bytového domu č.p. 1361, Na Celné 12, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č. 380 dle Zásad , dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytových jednotek, podílu na společných částech domu a podílu na zastav. pozemku bez splátek takto: bytová jednotka číslo: 1361/8 velikost podílu včetně pozemku: 585/17149 velikost bytu: 1+1 58,5 m2 kupující: Petr Hartl za cenu: 179.950,- Kč bytová jednotka číslo: 1361/15 velikost podílu včetně pozemku: 620/17149 velikost bytu: 1+1 62,0 m2 kupující: Jiří Sláma a Růžena Slámová za cenu: 183.710,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 24 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

           29. ZMČ P5 dne 23. 3. 2006           
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 48 - SCHVÁLENO           
             23.3.2006 13:55:16             
           42. Č.p. 1361, Na Celné 12           
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.Ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Nehlasoval  
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Nehlasoval  
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Pro     
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Nepřítomen  
 Mgr.Ing.Navara Petr           ED     23 Nepřítomen  
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Nepřítomen  
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Nepřítomen  
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Bc. Stránský Martin           US     29 Nepřítomen  
 Prof.Ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Nepřítomen  
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 24 (69%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 2 (6%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě