Č.p. 1141, Kováků 11, se zastav. pozemkem parc.č. 2852 , k.ú. Smíchov- doplnění usn. č. 30/12/2006 ze dne 20.4.2006

08/01/2007

17. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty

Č.p. 1141, Kováků 11, se zastav. pozemkem parc.č. 2852 , k.ú. Smíchov- doplnění usn. č. 30/12/2006 ze dne 20.4.2006

Doplnění usn. ZMČ č. 30/12/2006 ze dne 20.4.2006 o další oprávněnou nájemkyni b.j,1141 MUDr Miluši Hendrichovou a 1141/12 pí. Květuši Novotnou

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. doplnění usnesení ZMČ č.30/12/2006 ze dne 20.4.2006 – Prodej bytového domu č.p. 1141, Kováků 11, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č. 2852 dle Zásad

2. prodej bytové jednoty oprávněným nájemcům, podílu na společných částech domu, podílu na zastav. pozemku bez splátek a slev takto: bytová jednotka číslo: 1141/12 velikost podílu včetně pozemku: 516/12082 velikost bytu: 1+1 51,6 m2 kupující: Květuše Novotná za cenu: 200.088,- Kč bytová jednotka číslo: 1141/11 velikost podílu včetně pozemku: 541/12082 velikost bytu: 1+1 54,1 m2 kupující: MUDr. Miluše Hendrichová za cenu: 212.541,- Kč

3. výplatu 10% slevy dle Zásad čl. 7 odst. 4 a 5 splatné do 60ti dnů od úhrady kupní ceny bytu v plné výši pro všechny oprávněné nájemce bytových jednotek v domě, kteří přijali nabídku dle Zásad

Usnesení bylo schváleno: 35 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

           2. zasedání ZMČ P5 dne 21.12.2006          
           předsedá: Jančík Milan JUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO           
             21.12.2006 14:09:19             
            15. Č.p. 1141, Kováků 11            
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Vaněk                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin Mgr.             ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Zdržel se  
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Lukáš Budín Bc.             SZ     14 Zdržel se  
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        SNK ED   16 Pro     
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.            ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              SZ     19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Nepřítomen  
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             SZ     25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Nehlasoval  
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.            ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 35 (81%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 5 (12%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
 

Č.p. 1141, Kováků 11, se zastav. pozemkem parc.č. 2852 , k.ú. Smíchov- doplnění usn. č. 30/12/2006 ze dne 20.4.2006

22/06/2006

17. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

Č.p. 1141, Kováků 11, se zastav. pozemkem parc.č. 2852 , k.ú. Smíchov- doplnění usn. č. 30/12/2006 ze dne 20.4.2006

Doplnění usn. ZMČ č. 30/12/2006 ze dne 20.4.2006 o další oprávněné nájemce b.j.1141/4 Ing. Eva Štorková, 1141/5 – Zinajdu Kmentovou a 1141/14 Martina a Irmu Schächterovi

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. doplnění usnesení ZMČ č.30/12/2006 ze dne 20.4.2006 – Prodej bytového domu č.p. 1141, Kováků 11, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č. 2852 dle Zásad

2. prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům, podílu na společných částech domu, podílu na zastav. pozemku bez splátek takto: bytová jednotka číslo: 1141/4 velikost podílu včetně pozemku: 508/12082 velikost bytu: 2+0 50,8 m2 kupující: Ing. Eva Štorková za cenu: 200433,- Kč bytová jednotka číslo: 1141/5 velikost podílu včetně pozemku: 521/12082 velikost bytu: 1+1 52,1 m2 kupující: Zinajda Kmentová za cenu: 205.562,- Kč bytová jednotka číslo: 1141/14 velikost podílu včetně pozemku: 728/12082 velikost bytu: 2+1 72,8 m2 kupující: Martin Schächter a Irma Schächterová za cenu: 286.008,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 26 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

         32. zasedání ZMČ P5 dne 15. 6. 2006         
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO           
             15.6.2006 13:23:43             
           17. Č.p. 1141, Kováků 11,            
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Nehlasoval  
 Doc.Ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Nehlasoval  
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Nehlasoval  
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Pro     
 Mgr.Ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Pro     
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Bc.Stránský Martin            US     29 Pro     
 Prof.Ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Nehlasoval  
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 26 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 5 (14%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě