Bezúplatný převod “Městského kamerového systému v Praze 5” (MKS)

02/12/1999

26.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Bezúplatný převod "Městského kamerového systému v Praze 5" (MKS)
V návaznosti na přijatá usnesení OR v souvislosti s budováním a provozem MKS na Praze 5
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s o u h l a s í s bezúplatným převodem MKS do majetku hl. m. Prahy, za podmínky kompenzace vložených prostředků MČ Praha 5 do I. etapy, financováním II. etapy MKS v Praze 5 z prostředků hl. m. Prahy v rozsahu cca 4,1 mil. Kč s tím, že hl. m. Praha bude hradit veškeré servisní a provozní náklady se systémem spojené
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty ve spolupráci s OSM zabezpečit veškeré administrativní kroky spojené s bezúplatným převodem "MKS v Praze 5" na hl. m. Prahu Termín: 31/12/1999 Usnesení bylo schváleno 43 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě