AS Korbel o stavu projednání restituce ing. Boháč a spol. – Z 10/19

14/12/1995

15) AS Korbel o stavu projednání restituce ing. Boháč a spol. - Z 10/19
Z 10/15/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í 1. s majetkovou kompenzací restituentů ing. Boháče a spol. z důvodu odprodeje pozemků, na které byl vznesen restituční nárok v k.ú. Smíchov. Ćástí majetkové kompenzace bude smlouva o převodu 48/216 pozemku č. parc. 4729 k.ú. Smíchov restituentům ing. Boháč a spol., kterou se ing. Boháč a spol. současně vzdá dalšího napadání platnosti kupních smluv uzavřených se soukromníky a týkajících se prodaných pozemků uvedených v důvodové zprávě 2. s objednávkou znaleckého posudku na prodané pozemky a pozemek č. 4729, který by vyčíslil výši kompenzace II. MČ P 5 s e v z d á v á předkupního práva podle § 140 Občanského zákoníku k id. 168/216 poz. č. parc. 4729 k.ú. Smíchov - zast. plocha III. u k l á d á 1. Obvodní radě v Praze 5 1.1. prověřit výši škody způsobené MČ P 5 chybnými
rozhodnutími jednotlivých zodpovědných osob 1.2. prošetřit míru zavinění jednotlivých zodpovědných osob na chybných rozhodnutích 1.3. zahájit řízení o náhradu škody vč. případného trestního stíhání jednotlivých osob 2. Dr. M. Škaloudovi, zást. starosty 2.1. oznámit MHMP záměr převodu id. 48/216 pozemku č.parc. 4729 v k.ú. Smíchov na spoluvlastníky- restituenty-ing. Boháče a spol. 2.2. záměr realizovat Usnesení bylo schváleno v 29 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě