Aktualizace Programu regenerace MPZ Smíchov – doplnění přehledu konkrétních akcí – Z 13/16

11/06/1996

22) Aktualizace Programu regenerace MPZ Smíchov - doplnění přehledu konkrétních akcí - Z 13/16
Z 13/20/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e aktualizaci Programu regenerace MPZ Smíchov dle předloženého návrhu. Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě