7.9.2011 (22)

10/09/2011

22. Zápis mimořádné schůze VŽP dne 7.9.2011

(od 16 hod do 17:30 hod)

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Richard Kopáček, Marek Kukrle, Ing. Jiří Vejmelka, Jaroslav Knap,  Jaroslav Nedvěd,

 

Omluveni: RNDr. Jan Martinec Ing. Bohumil Dvořák, Vojtěch Zapletal

OŽP: Ing. Miroslav Kučera

 

Mimořádný VŽP  komisionálně posoudil 8 došlých žádostí  do 2. Kola  ekologických grantů „Místo pro život“ a vyřadil 2 žádosti ( Helena Hájková, Julie Mihalová pro formální nedostatky (chybějící doklad, chybějící CD).

 

Protokol hodnocení je uložen na OŽP.  Celková částka je 560 tis. Kč

 

Výborem komisionálně schválené žádosti s navrženou částkou jsou v příloze:

Zapsala: Křikavová

Ověřil. Velek

 

Příloha :   VŽP schválené  žádosti  2. kola ekologických grantů „Místo pro život“  2011

název a adresa žadatele

název projektu

anotace

formální hodno cení

věcné hodno cení

grant přidělený MČ Praha 5 v  předchozích obdobích

celkové náklady

spolu financování

požadovaná částka od  P5 Kč

návrh na přidělení částky  Kč

2/ Dagmar Šimková, Stodůlecká 9, 158 00 Praha 5

Nový domov

Péče o  odložená, zraněná, zdivočelá zvířata, poskytování rad chovatelům kam umísťovat nalezené volně žijící zvíře, osvětová činnost a výuka mládeže – výtvarné kroužky spojené s poznáváním přírody

vyhovuje kritériím

vyhovuje kritériím

r. 2008  60 000        r. 2009  80 000        r. 2010  90 000

280 000,00 Kč

 

120 000,00 Kč

100 000

3/ Dům dětí a mládeže hl.m.Prahy, Karlínské náměstí 7,   180 00 Praha 8

Rekonstrukce zahrad ve Stanici přírodovědců

Pokračování rekonstrukce severní části zahrady, úklid odpadků po návštěvnících sousedícího hřiště, výsadba dřevin, podpora volně žijících ptáků, likvidace křídlatky, zimoviště pro volně žijící plazy a bezobratlé.

vyhovuje kritériím

vyhovuje kritériím

r. 2008  248 000      r. 2009  220 000      r. 2010  155 000

479 000,00 Kč

 

269 000,00 Kč

250 000

4/ Dům dětí a mládeže hl.m.Prahy, Karlínské náměstí 7,       180 00 Praha 8

Ekologická výchova

Projekt “Insect hotel”, úkryty pro volně žijící hmyz, seznámení s tradicí včelařství (včelín s úly je k dispozici), výroba a tisk materiálů pro výuku, osvětová činnost cílená na ekologickou výchovu dětí, mládeže i dospělých

vyhovuje kritériím

vyhovuje kritériím

r. 2009  50 000  r. 2010 110 000

210 000,00 Kč

40 000

120 000,00 Kč

120 000

6/ Český rybářský svaz – MO Jinonice, Na Hutmance 6,      158 00 Praha 5

Chyť si kapra  12. ročník

Dětské rybářské závody pro všechny děti z Prahy 5 do 15 let, které mají rády přírodu. Místo drog a lumpáren raději rybu.

vyhovuje kritériím

vyhovuje kritériím

r. 2008  10 000        r. 2009  15 000           r. 2010  20 000

120 700,00 Kč

100 700,00 Kč

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

7/ Uměním na pomoc zvířatům, Dolnočernošická 435, 252 28 Praha 5 – Lipence

Péče o odložené, zraněné, zdivočelé či hendikepované kočky na území MČ Praha 5

Opuštěné, toulavé kočky, často zraněné, nemocné jsou ošetřeny, kastrovány, dány do nabídky na stránky Uměním na pomoc zvířatům, dále umístěny do rodin. Vybudování zstřešené venkovní voliéry.

vyhovuje kritériím

vyhovuje kritériím

 

260 000,00 Kč

53 000,00 Kč

70 000,00 Kč

30 000

8/  Sdružení na ochranu zvířat v  krajní nouzi, Na Pláni 31, 150 00 Praha 5

Snížení počtu opuštěných koček v  ulicích – zlepšení hygienických podmínek v obci

Snížení počtu bezprizorných koček v ulicích a zlepšení hygienických podmínek na území MČ Praha 5, zajištění kastrace, karantény, veterinárního ošetření opuštěných koček, vyhledání nových majitelů a předání do jejich péče

vyhovuje kritériím

vyhovuje kritériím

r. 2008  71 000          r. 2009  70 000        r. 2010   50 000

116 000,00 Kč

25 300,00 Kč

90 000,00 Kč

40 000

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě