7.11.2011 (26)

16/11/2011

Zápis z 26.VŽP 7.11.2011

místnost 330 ÚMČ Praha 5, 16:00-17:00

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Jiří Vejmelka, Jaroslav Nedvěd, RNDr. Jan Martinec, CSc., Jaroslav Knap, Vojtěch Zapletal, Ing. Richard Kopáček, Ing. Bohumil Dvořák

Omluveni:  Marek Kukrle

Hosté: Ing. Arch. Eva Čechová (OSÚ), Ing. Arch. Dita Lampová (KAR), Ing. Miroslav Kučera (OŽP)

1/ kontrola a schválení zápisu 25. VŽP z 24.10.2011

VŽP schvaluje 25. zápis (7/0/0)

2/ schválení programu 26. VŽP

VŽP schvaluje program 26. VŽP (7/0/0)

3/ informace z odborů MČ Praha 5

Ing. Arch. Eva Čechová podala informace OSÚ k případům

3 – Buďánka (výstavba reklamního panelu)

Výzva z OSÚ k odstranění panelu, veškeré územní souhlasy byly zrušeny, Ministerstvo kultury zrušilo souhlasy Památkového úřadu. Investor bude požadovat uhrazení škod, které mu údajně vznikly rozhodnutím OSÚ ÚMČ Praha 5. Odvolání postoupeno na Odbor výstavby MHMP. Informace nelze poskytovat.

10 – Šalamounka (oplocení a stavba)

Oplocení nelegální, vydáno OSÚ rozhodnutí o odstranění stavby plotu, p. Pražák se odvolal. MHMP vrátil k novému projednání na OSÚ ÚMČ Praha 5. OSÚ znovu vydá rozhodnutí o odstranění plotu.  Nyní se vede řízení o dodatečném povolení stavby. Připravuje se nový projekt – obora s hospodářskou budovou. Podklady jsou ve spisu, správní řízení není ukončeno, informace lze podat pouze účastníku řízení.

32 – skládka fy. EkoMotol

V září 2010 bylo rozhodnuto o ukončení provozu skládky. OSÚ vydalo výzvu k zajištění stability skládky do 31.8.2011. V záři 2011 byla provedena kontrola. Práce údajně i vzhledem k povětrnostním podmínkám nebyly ukončeny. Výzva byla splněna pouze částečně, možnost sankce do výše 150 000 Kč. Do 31.6.2012 má být ukončen proces stabilizace a revitalizace  skládky. MČ Praha 5 plánuje využití prostoru k sportovním aktivitám. Studie by měla být zpracována v roce 2012.
návrh usnesení:

VŽP bere informace  OSÚ vědomí  (7/0/0)

(odchod O.Velek, J. Martinec – jednání dále vedl J. Knap)

Informace z KAR

Podklady k DUR Novostavba nebytového domu s bytem při ul. Libínská, Praha 5 a materiály k Ověřovací studii Smíchov Jih rozešle KAR členům VŽP přímo na jejich elektronické adresy  a umístí do skladu dokumentů VŽP.

DUR Novostavba nebytového domu s bytem při ul. Libínská, Praha 5

Ing. Arch Dita Lampová  z KAR představila projekt  novostavby nebytového domu s bytem při ul. Libínská. Navržená stavba je o jedno patro nižší.

VŽP bere informaci KAR k DUR nebytového domu s bytem při ul. Libínská na vědomí (7/0/0)

Ověřovací studie Smíchov Jih

VŽP případné připomínky ke studii  projedná na další schůzi 21.11.2011 a předá je KAR k zapracování. (7/0/0)

4/ Stanovisko VŽP k investičním akcím na rok 2012
Cyklostezka a promenáda Hořejší nábřeží – 1. Etapa

Chodník Slivenec – Barrandov

VŽP odkládá stanovisko k investičním akcím a pověřuje k zajištění informace z Investičního odboru pana Jaroslava Knapa na následující schůzi VŽP dne 21.11.2011.

 

Zapsala:  Křikavová

Ověřil: Velek, Knap

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě