29.9.2011 (20)

04/11/2011

Zápis č. 20.

z jednání Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5

konaného dne 29.9.2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková, JUDr. P. Lachnit, Mgr. L. Vávrová, Ph.D. , Mgr. T. Hradílková

 

Hosté: Mgr. R. Havlinová, Ing. O. Velek

 

Omluveni: Ing. V. Šorm, Ph.D., Ing. J. Viťha, M. Kukrle,

 

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:

1)      Zahájení jednání

 

2)      Schválení programu

 

3)      Schválení zápisu z jednání Soc. a zdrav.výboru ze dne 15.9. 2011

 

4a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 –

senioři (2 žádosti)

 

4b) Projednání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů (4 žádosti)

 

4c) Projednání žádostí nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouy

(5 žádosti)

 

5)   Různé

 

 

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 6/0/0

 

ad 3) Schválení zápisu z jednání Sociálního a zdravotního výboru (dále jen „SV“) ze dne 15. 9. 2011

 

Zápis z jednání sociálního a zdravotního výboru konaného 1. 9. 2011 byl schválen bez připomínek

Hlasování: 6/0/0

 

ad 4a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 – senioři

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadateli zvážit zavedení pečovatelské služby CSOP .

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor odkládá žádost žadatelky do nové úpravy „Zásad o pronájem obecního bytu

Hlasování: 6/0/0

 

 

 

ad 4b) Projednání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor odkládá žádost do doplnění aktuálních příjmů žadatelky

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 6/0/0

 

 

 

ad 4c) Projednání žádostí nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy

 

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatele navrhuje prodloužení nájemní smlouvy za nájemné dle platného cenového předpisu do 31.10.2012 formou dodatku ke stávající NS

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatele navrhuje prodloužení nájemní smlouvy za nájemné dle platného cenového předpisu do 31.8.2012 formou dodatku ke stávající NS s tím, že nájemné za terasu přilehlou k bytu bude stanoveno na 1,- Kč/m²/měs.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatelky navrhuje prodloužení nájemní smlouvy za nájemné dle platného cenového předpisu do 31.10.2012 formou dodatku ke stávající NS

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatelky navrhuje prodloužení nájemní smlouvy za nájemné dle platného cenového předpisu do 31.8.2012 formou dodatku ke stávající NS

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatelky navrhuje prodloužení nájemní smlouvy za nájemné dle platného cenového předpisu do 31.12.2012 formou dodatku ke stávající NS

Hlasování: 6/0/0

ad 5) Různé

Informace o bytě

Sociální a zdravotní výbor bere na vědomí informace o schválení žádosti o přechod nájmu bytu 3+1.

Hlasování: 5/0/0

 

Zapsal: Roman Kobza                                                      Ověřila: Ing. Vlasta Váchová

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě