26.3.2009 (mimořádné)

08/04/2009

Zápis z mimořádného jednání Sociálního výboru konaného dne 26.3.2009.

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová, PhD., PhDr. M. Kudrys, B. Altner, J.
Matoušková, Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová, E. Kalhousová

Nepřítomni: Mgr. J. Koričová, R. Peterková

Hosté: Mgr. Lukáš Budín

Program: 1) Přidělení grantů v sociální oblasti na rok 2009
a) „Podaná ruka“
b) „Volnočasové aktivity“

2) Různé

Jednání zahájila a řídila Ing. V. Váchová

Hlasování: pro / proti / zdržel se 

ad 1)
Přidělení grantů v sociální oblasti na rok 2009

Ing. V. Váchová předložila návrh týkající se pouze diskuse na téma předložených návrhů grantů. Hlasování proběhne až na řádném jednání dne 2.4.2009.

Hlasování: 8/0/0

ad 2)
Různé

Diskuse:

1) Mgr. L. Vávrová informovala, že se hodnotily 4 granty + volnočasové aktivity. Finanční požadavek byl – 6. 953. 689,- Kč, návrh na výši přidělení – 2. 300. 000,- Kč, na IV. Pilíř – 300.000,- Kč. Dále informovala o častých nedostatcích v žádostech o přidělení grantů, nejčastěji chybělo potvrzení finančního úřadu.
2) pí E. Kalhousová projevila zájem o nahlédnutí do došlých žádostí.
3) Mgr. Grušová chtěla vědět jaký problém měl PROFEN, že nesplnil podmínky.
Mgr. L. Vávrová: Nedodal doklad o přidělení IČA a potvrzení finančního úřadu.
4) Mgr. L. Vávrová navrhla přeložit program Člověk v tísni do IV. pilíře Život bez předsudků.

Jakékoliv připomínky ke grantům, zasílat E-mailem Ing. V. Váchové.

Usnesení:
Sociální výbor vzal předložené informace a materiály na vědomí.

Příští řádné zasedání sociálního výboru bude 2.4.2009 v 16.00 hod. v zasedací místnosti
č. 330, nám. 14. října, Praha – Smíchov.

Zapsala: Jitka Straňáková Ověřila: Ing. V. Váchová dne 26.3.2009

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě