24/4/94

24/4/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 ž á d á Zastupitelstvo hl. m. Prahy ve smyslu čl. 5 odst.2, písm. a/ Statutu hl. m. Prahy vzhledem k současné finanční situaci a s ohledem na zabezpečení chodu odvětví, zejména školství a sociálního zabezpečení, o ponechání 7,2 mil. Kč, tj. částky, která se rovná 50 % z příjmu prodeje domů realizovaných v 1. pololetí 1994, v rozpočtu MČ Praha 5. Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.