24.11.2011 (24)

Zápis č. 24

z jednání Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5

konaného dne 24. 11. 2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, JUDr. P. Lachnit,  Mgr. D. Bubníková,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková,   Mgr. L. Vávrová, Ph.D., Mgr. T. Hradílková, Ing. J. Viťha, M. Kukrle, A. Holub

 

Omluven: Ing. V. Šorm

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy na jednání.

 

 

Byl předložen následující program jednání:

1) Zahájení jednání

2) Schválení programu

3) Schválení zápisů z 25.10.2011 a 10.11.2011

4) Projednání 1 žádosti o poskytnutí Tísňové péče Areion

5a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 – senioři

(8 žádostí)

5b) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů (8 žádosti)

5c) Projednání žádostí o prodloužení nájemních smluv uzavřených na

dobu určitou (27 žádostí)

5d)Projednání žádosti o poskytnutí náhradního bytu na základě soudního

rozhodnutí (1 žádost)

5e) Projednání žádosti BD Na Neklance 7, Praha 5

6) Různé

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 9/0/0

Ad 3) Schválení zápisů z jednání Sociálního a zdravotního výboru (dále jen „SV“) ze dne 25.10. 2011 a 10.11.2011

 

Zápisy z jednání sociálního a zdravotního výboru z 25.10.2011 a 10.11.2011 byly schváleny bez připomínek

Hlasování: 8/0/0

Ad 4) Projednání 1 žádosti o poskytnutí Tísňové péče Areion

Předsedkyně SV předložila členům výboru k projednání žádost o připojení Tísňové péče AREÍON pro 1 obyvatelku MČ Praha 5, narozenou v roce 1924.

Členové SV návrh projednali a doporučili zařízení Tísňové péče AREÍON žadatelce poskytnout. V místě bydliště žadatelky bylo provedeno místní šetření zaměstnanci Odboru sociálního Ú MČ Praha 5.

Předsedkyně SV o této skutečnosti bude informovat Život 90, o. s., které je provozovatelem tísňové péče.

Hlasování: 8/0/0

 

Ad 5a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 –

senioři

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (20 bodů)

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (21 bodů)

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat oba žadatele v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (20 bodů)

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (23 bodů)

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (13 bodů)

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadatelce kontaktovat Soc. odbor ÚMČ v záležitosti řešení bytové situace prostřednictvím azyl.ubytování

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (15 bodů)

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadatelce řešit záležitost vlastními silami

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (12 bodů)

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelky zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadatelce řešit bytové záležitosti pronájmem bytu ve vlastnictví jiných subjektů.

Hlasování: 9/0/0

Ad 5b) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5

ze sociálních důvodů

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelky zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadatelce řešit bytové záležitosti pronájmem bytu ve vlastnictví jiných subjektů.

Hlasování: 8/0/1

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (sociální žádosti) bez příslibu termínu řešení (11 bodů)

Hlasování: 8/0/1

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost oběma žadatelům zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor projednání žádosti obou žadatelů odkládá na příští zasedání

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor projednání žadatelovi žádosti odkládá do zjištění důvodu opuštění bytu na adrese P. Švandy ze Semčic

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor projednání žádosti žadatelky odkládá do provedené sociálního šetření Soc. odborem ÚMČ Praha 5

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat oba žadatele v evidenci OMP (sociální žádosti)  bez příslibu termínu řešení (15 bodů)

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (sociální žádosti)  bez příslibu termínu řešení (22 bodů)

Hlasování: 9/0/0

5c) Projednání žádostí o prodloužení nájemních smluv uzavřených

na dobu určitou

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek s notářským zápisem  o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou do 30.11.2012

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.10.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 30.6.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Sociální a zdravotní výbor ukládá OMP předložit informaci o skutečnosti, zda v případě, že byl MČ poskytnut příspěvek na infrastrukturu od MV ČR, lze azylantovi, kterému byl od MČ přidělen byt, nabídnout jiný obecní byt v případě, že stávající byt se bude privatizovat

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.8.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě k bytu zvláštního určení na dobu určitou do 31.12.2012

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.3.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě k bytu zvláštního určení na dobu určitou do 31.12.2012

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

 

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.3.2012 dle stávajících smluvních podmínek s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Sociální a zdravotní výbor ukládá OMP provedení místního šetření a zjištění, zda trvají důvody sociálního bydlení

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě k bytu zvláštního určení na dobu určitou do 31.12.2012

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek, s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu s tím, že poplatek za vyhotovení notářského zápisu bude uhrazen z prostředků MČ Praha 5, a za podmínky uhrazení dlužného poplatku z prodlení z dlužného nájemného

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu  zvláštního určení na dobu určitou do 30.11.2012

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě k bytu na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek a za podmínky uhrazení poplatku z prodlení z dlužného nájemného

Hlasování: 8/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou do 31.10.2012

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.8.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 8/0/0

 

 

5d) Projednání žádosti o poskytnutí náhradního bytu na základě soudního

rozhodnutí

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelky zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 8/0/0

Ad 5e) Projednání žádosti BD Na Neklance 7, Praha 5

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelům zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadatelům řešit bytové záležitosti pronájmem bytu ve vlastnictví jiných subjektů.

Hlasování: 7/0/1

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová