22.4.2009 (mimořádné)

27/04/2009
Zápis z mimořádného zasedání  Sociálního výboru konaného dne 22. 4. 2009
Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová PhD,  J. Matoušková,
Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová, E. Kalhousová, Mgr. J. Koričová
Nepřítomni: PhDr. M. Kudrys, R. Peterková
Hosté: Pavlína Janatková – ekonom OSO
Program:              Přidělení grantů v sociální oblasti pro rok 2009
Hlasování: pro / proti / zdržel se
Jednání výboru zahájila Ing. Váchová
1) Schválení programu.
hlasování: 6/0/0
2) Ing. Váchová informovala členy výboru o tom, že všechny předložené žádosti o
granty byly doplněny a splňují požadavky předkladatele. Návrhy na poskytnutí
finančního příspěvku mohou být na zasedání ZMČ předloženy v navrhované výši a
rozsahu.
Usnesení: výbor doporučil poskytnout příspěvky tak, jak byly navrženy
hlasování: 6/0/0
Zapsala: Mgr. Jana Koričová
Ověřila: Ing. Vlasta Váchová – předsedkyně sociálního výboru

Příští řádné zasedání je 14. 5. 2009 v 16.00 hodin, v zasedací místnosti č. 332, Nám. 14. října, Praha – Smíchov.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě