22/3/94

22/3/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í 1. přísedící Obvodního soudu Prahy 5: Faix Jaroslav zvolen/a 26 hlasy Horynová Vlasta 26 hlasy Kaunová Marie 25 hlasy Málková Ilona 26 hlasy Marešová Ludmila 26 hlasy Marková Jana 26 hlasy Miklášová Věra 26 hlasy Paulfrancová Milada 26 hlasy Pitáková Růžena 26 hlasy JUDr. Schifauer Leopold 26 hlasy Mgr. Stojanová Jana 26 hlasy Šantrůček Václav 26 hlasy Šolle Vít 26 hlasy MUDr. Šollová Věra 26 hlasy Zoulová Zdeňka 24 hlasy Fišerová Vlasta 26 hlasy Francová Zdeňka 26 hlasy Janíková Marcela 26 hlasy Kulštejnová Tamara 26 hlasy Langhamer Pavel 26 hlasy Matoušek Josef 26 hlasy Radová Libuše 26 hlasy Stiborová Radka 26 hlasy Školoudová Renata 25 hlasy Štorbich Miroslav 26 hlasy Dobeš Stanislav 26 hlasy
2. přísedící Městského soudu Praha: Hübnerová Vlastimila 26 hlasy Peroutková Alena 24 hlasy Trylčová Jaroslava 23 hlasy
Ing. arch. Petr Syrový, CSc. starosta MČ Praha 5