21/9/94

21/9/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s vystoupením Ing. Krause, zástupce NTV. Usnesení bylo schváleno 23 hlasy.