21.9.2010 (7)

Zápis

ze

zasedání Sociálního výboru konaného dne 21. září 2010.

Přítomni: Ing. V. Váchová, B. Altner,

Mgr. J. Koričová, J. Straňáková

Omluveni: Mgr. L. Vávrová, R. Peterková

Nepřítomni: Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová, PhDr. M. Kudrys, J. Matoušková, E.

Kalhousová

 

Program:

 

1)   Kontrola zápisu z minulého jednání

 

2)   Schválení programu

 

3)   Tísňová péče AREÍON

 

4)   Různé

 

Sociální výbor nebyl usnášeníschopný.

 

 

 

 

 

 

Zapsala: J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová               Dne:  11. října 2010