21/8/94

21/8/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 b e r e n a v ě d o m í Informativní zprávu o hospodaření zdravotnických zařízení a správy bytového a domovního fondu za rok 1993. Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.