21/6/94

21/6/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s vystoupením MUDr. Struppla, ředitele ZZ Barrandov. Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.