21/5/94

21/5/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v y s l e c h l o interpelace Ing. arch. Lášek: - upozorňuje na odvážení živice z vybouraných vozovek na skládku a na možnost její recyklace pan Gregor: - žádá prošetření na OOP, potažmo MÚP, zda je pravda, že žulové kostky, které byly pod živicí na komunikacích Zborovská a Svornosti jsou odváženy (velmi dobře očištěné) do zahraničí - navrhuje, aby členy návrhové komise byli i odborníci (vedoucí odborů) podle převažujících předkládaných materiálů na OZ pan Ziml: - upozorňuje na velice špatný stav Pražské čtvrti a části Barrandova (od Štěpařské na západ), kde vázne dodělání chodníků, vybudování přechodů, zavedení autobusové linky. Žádá interpelovat MÚP, proč je to stále staveniště a jak firma, která tam provádí plynofikaci, uvede komunikace a zeleň do pořádku
paní Peterková: - žádá písemnou odpověď na nákupní středisko Homolka, kdo získal celý objekt, kdy zahájí provoz ve stáncích firma Siréna, proč se právě v tomto objektu začíná se zprovozňováním restaurace. Žádá OHS, aby prověřila hygienické normy prodávaného hlavně váženého zboží v prodejně Homolka (v nemocnici za vrátnicí) Dr. Jedlička: - žádá zabezpečení údržby dětských hřišť na sídlišti Barrandov, zejména výměnu písku a opravy herních prvků Dr. Hlavsová: - tlumočí dotazy občanů do jaké míry a v jaké pravidelnosti probíhá kontrola na tržištích, co se týká množství dusičnanů a podobných škodlivin v zelenině, a zda je možno provádět častěji kontroly.