21/4/94

21/4/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupením Ing. Suchého k rozvojovému plánu Smíchova. Usnesení bylo schváleno 25 hlasy.