21/18/94

14/04/1994

21/18/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í se svěřením pozemků č.parc.174/2 o výměře 99m2 a 174/20 o výměře 8.235m2, k.ú. Jinonice, ve vlastnictví obce-hl. m. Prahy, městské části Praha 5 podle Statutu hl.m.Prahy - II. část. Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě