21/17/94

21/17/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s převodem objektu Školské správy - Abertamy, okr. Karlovy Vary, na hl. m. Prahu a svěřením MČ Praha 5 podle Statutu hl. m. Prahy - II. část. Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.