21/14/94

14/04/1994

21/14/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem id. 1/2 domu čp.2357, Moulíkova 2 s id. 1/2 stav.poz.č.parc.642, vše v k.ú. Smíchov, manželům Křivohlavým za odhadní cenu, tj. za cenu 1.455.819,-Kč, se zřízením věcného břemene předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 5 let. Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě