21/10/94

21/10/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 I. s o u h l a s í s případným ručením obecními domy Elišky Peškové 7, Elišky Peškové 17 a Na Bělidle 5 na půjčku NTV pro účely rekonstrukce objektu Portheimka II. z m o c ň u j e Obvodní radu v P 5 k přijetí konečného rozhodnutí v této věci. Usnesení bylo schváleno 24 hlasy.