20/7/94

22/02/1994

20/7/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 I. p o v ě ř u j e pana A. Kučeru, zástupce starosty, ve spolupráci s Ing. S. Žufníčkem, tajemníkem OÚ, vypracovat systém evidence a následné kontroly smluv uzavíraných MČ P 5 a Obvodním úřadem Praha 5. Termín: 14. 4. 1994
II. u k l á d á Ing. Žufníčkovi, tajemníkovi OÚ P 5 předložit poslancům do příštího zasedání OZ seznam všech uzavřených smuv za uplynulé volební období. Termín: 14. 4. 1994 Usnesení bylo schváleno v bodě I. - 29 hlasy, v bodě II. - 30 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě