20/5/94

20/5/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v y s l e c h l o interpelace a připomínky - pí Kalhousová: - žádá pravidelné zařazování zprávy o činnosti kontrolní komise na jednání OR P 5, - žádá pravidelné svolávání předsedů komisí se starostou, místostarosty, případně dalšími členy OR P 5 - poukázala na nedostatky v uzavřených smlouvách a nutnost jejich prověření - Dr. Hlavsová: - doporučila zákaz všech second handů na veřejném prostranství - požádala KOS, aby upozornila renomované firmy, např. Delvitu, na objekt samoobsluhy v Motole, který je na prodej a prodává jej agentura Karolina - upozornila na stížnosti občanů na chování firmy ACCT vůči nájemníkům - požádala, aby byly prověřeny všechny uzavřené smlouvy a výsledek byl předložen na příští zasedání OZ - pí Peterková: - dopuručila časově omezit hloubkovou kontrolu v ZZ Smíchov - upozornila na situaci na Homolce, kde nemají občané možnost nákupu a na nedodržování hygienických norem v prodejně nemocnice SANOPZ - pan Pantoflíček: - se dotázal, je-li zjištěno, zda mimo synagogu existuje na MČ P 5 židovský majetek - Ing. Kesselgruber: - dotaz v jakém stadiu se nalézá prodej domu v Mozartově ul. policii - dopravní komise požadovala zjistit, čí je majetek bývalé Pražské renovace - upozornil na nepořádek před domy na Plzeňské třídě (okolí hotelu Praga) - pan Gregor: - žádá, aby na jednání OZ bylo zařazeno hodnocení tzv. volebního programu (koncepce) - apeloval na stav čistoty na celém území obvodu P 5, na práci firem, které za ni zodpovídají, nepracují a volat je k odpovědnosti, stejně jako správní firmy, majitele domů atd. Doc. E. Jelínková: - doporučila vyhodnotit schválené koncepce podle kompetencí (starosta a zástupci starosty) - pan Krippner: - poukázal na špínu a velký nepořádek ulic a chodníků - pí Navrátilová: - poukázala na nedostatky v uzavíraných smlouvách, které nejsou mnohdy věcně správné, např. smlouva se Stavebním bytovým družstvem (půdní vestavby) a žádala o jejich revizi - Ing. arch. Bartoušek: - požádal strany, aby se zabývaly problematikou byrokratického přístupu např. Katastrál. úřadu a Magistrátu při vyřizování záležitostí, týkajících se majetku a výstavby