20/4/94

20/4/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a lu j e změnu programu: 1. Zpráva o činnosti rady a interpelace 2. Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na r. 1994 3. Majetkové otázky 4. Smlouva o investicích mezi MČ P 5 a firmou ACCT 5. Zpráva o činnosti SRS 6. Zpráva o Strahovském tunelu a navazující komunikaci 7. Různé Usnesení bylo schváleno 25 hlasy.