20/3/94

20/3/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 p r o h l a š u j e členem OZ Prahy 5 p. Karla Suchého, na uvolněný mandát po Ing. Jiřím Hrdličkovi.