20/2/94

20/2/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou komisi ve složení: Ing. E. Kesselgruber, H. Kurssa, B. Krippner.