20/19/94

20/19/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s t a h u j e z programu nabídku k odkoupení id. 1/48 domu čp.1024, Zborovská 23, k.ú. Smíchov, dle § 140 0Z, obci, do vyřešení soudního sporu. Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.