20/17/94

20/17/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s prodejem id. 1/2 domu čp.335, Lidická 26 s id. 1/2 stav.poz.č.parc.278, vše v k.ú.Smíchov, panu René Šanderovi celkem za dohodnutou tržní cenu Kč 1.290.000,-. Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.