20/16/94

20/16/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s požadavkem OOP a OSM OÚ Praha 5 na poskytnutí záruky nemovitostmi v hodnotě 52 mil. Kč ve specifikaci podle přílohy pro zajištění půjčky na plynofikaci Smíchova. Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.