20/14/94

20/14/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s prodejem id 1/2 domu čp.917, Duškova 4 s id. 1/2 stav.poz.č.parc.2817 a id.1/2 zahrady č.parc.2818, vše v k.ú.Smíchov, paní Zuzaně Geroldové, za cenu stanovenou znal.posudkem, tj. za cenu 494.037,-Kč, se zřízením věcného břemene předkupního práva pro MČ P 5 na dobu 5ti let. Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.